English

 

Anmälan och Gruppindelning

Olinjär reglering, ht2 2017

namn(tid/plats)grupperstudenter
Lab 1
   Session 1 ( Lab B, 21 Nov 8:15 - 12:00 )10/1010/10
   Session 2 ( Lab B, 22 Nov 10:15 - 14:00 )11/1211/12
   Session 3 ( Lab B, 23 Nov 8:15 - 12:00 )10/1010/10
   Session 4 ( Lab B, 23 Nov 1:15 - 17:00 )11/1111/11
   Session 5 ( Lab B, 27 Nov 8:15 - 12:00 )10/1010/10
   Session 6 ( Lab B, 28 Nov 8:15 - 12:00 )11/1111/11
Lab 2
   Session 1 ( Lab B, 1 Dec 13:15-17:00 )9/109/10
   Session 2 ( Lab B, 4 Dec 08:15-12:00 )10/1010/10
   Session 3 ( Lab B, 4 Dec 15:15-19:00 )10/1010/10
   Session 4 ( Lab B, 5 Dec 08:15-12:00 )10/1010/10
   Session 5 ( Lab B, 6 Dec 17:15-21:00 )8/108/10
   Session 6 ( Lab B, 7 Dec 08:15-12:00 )10/1010/10
Lab 3
   Session 0 ( Lab B, 8 Dec 8:15 - 12:00 )8/108/10
   Session 1 ( Lab B, 8 Dec 13:15 - 17:00 )7/107/10
   Session 2 ( Lab B, 11 Dec 8:15 - 12:00 )10/1010/10
   Session 3 ( Lab B, 11 Dec 13:15 - 17:00 )12/1012/10
   Session 4 ( Lab B, 15 Dec 13:15 - 17:00 )12/1212/12
   Session 5 ( Lab B, 18 Dec 13:15 - 17:00 )10/1010/10

tidigare anmälda studenter:

Session 1 (Lab B, 21 Nov 8:15 - 12:00)

elt14rer  
elt14akn  
ine14jla  
mad12fol  
mas13mk1  
mas13jal  
th8681fr-s  
tfy15mot  
abt10dda  
tfy14mar  

Session 2 (Lab B, 22 Nov 10:15 - 14:00)

mas14ari  
tfy13ma1  
mat12dst  
bas11aka  
elt13jvo  
mas14jbl  
dat14rsa  
mob12mma  
elt14nka  
elt14she  
elt14pkl  

Session 3 (Lab B, 23 Nov 8:15 - 12:00)

elt14aan  
elt13lma  
elt14csv  
elt14ech  
jo0548si-s  
ni6505ga-s  
mas13mka  
elt14djo  
elt14npe  
elt14dda  

Session 4 (Lab B, 23 Nov 1:15 - 17:00)

tpi14rho  
tpi13sol  
elt14jfr  
elt14ebo  
ad8450uu-s  
elt13oni  
elt13asa  
bte13gpe  
jo4702go-s  
iv1122ll-s  
al7500to-s  

Session 5 (Lab B, 27 Nov 8:15 - 12:00)

tfy14ywa  
elt14aza  
har12mr1  
kem13mvi  
elt13ma1  
jo6086lu-s  
ma2181al-s  
ma8806we-s  
dat12nka  
elt14mgr  

Session 6 (Lab B, 28 Nov 8:15 - 12:00)

san12csj  
tfy13aab  
tna12mha  
tfy12mpe  
tfy14eli  
tna13skn  
elt14pjo  
ama07fni  
tfy13ask  
sh7724la-s  
elt14jny  

Session 1 (Lab B, 1 Dec 13:15-17:00)

iv1122ll-s  
al7500to-s  
jo0548si-s  
bas11aka  
elt13jvo  
tfy13ask  
elt14ech  
elt14csv  
sh7724la-s  

Session 2 (Lab B, 4 Dec 08:15-12:00)

tfy14ywa  
elt13lma  
tpi14rho  
tpi13sol  
elt14aan  
elt13ma1  
tna13skn  
elt14aza  
tfy14eli  
tfy14mar  

Session 3 (Lab B, 4 Dec 15:15-19:00)

ad8450uu-s  
elt14djo  
elt14npe  
elt13oni  
elt13asa  
jo4702go-s  
mas14ari  
mas14jbl  
dat14rsa  
mob12mma  

Session 4 (Lab B, 5 Dec 08:15-12:00)

tfy13aab  
san12csj  
mat12dst  
mad12fol  
mas13mk1  
mas13jal  
th8681fr-s  
mas13mka  
elt14pjo  
ine14jla  

Session 5 (Lab B, 6 Dec 17:15-21:00)

tfy12mpe  
har12mr1  
kem13mvi  
ni6505ga-s  
bte13gpe  
tna12mha  
dat12nka  
ma8806we-s  

Session 6 (Lab B, 7 Dec 08:15-12:00)

elt14dda  
tfy15mot  
abt10dda  
tfy13ma1  
elt14jfr  
elt14ebo  
elt14mgr  
elt14akn  
elt14rer  
elt14jny  

Session 0 (Lab B, 8 Dec 8:15 - 12:00)

mas13jal  
mas13mk1  
mad12fol  
jo0548si-s  
jo4702go-s  
ad8450uu-s  
dat12nka  
ma8806we-s  

Session 1 (Lab B, 8 Dec 13:15 - 17:00)

elt14npe  
elt14djo  
tfy13ask  
tfy12mpe  
elt14jfr  
elt14ebo  
tfy14mar  

Session 2 (Lab B, 11 Dec 8:15 - 12:00)

kem13mvi  
har12mr1  
tna13skn  
tpi14rho  
tfy14ywa  
tpi13sol  
th8681fr-s  
tfy15mot  
abt10dda  
ine14jla  

Session 3 (Lab B, 11 Dec 13:15 - 17:00)

tfy14eli  
elt14nka  
elt14she  
elt14dda  
al7500to-s  
iv1122ll-s  
elt13asa  
elt13oni  
san12csj  
tfy13aab  
mas13mka  
elt14pkl  

Session 4 (Lab B, 15 Dec 13:15 - 17:00)

sh7724la-s  
elt14aan  
elt13ma1  
elt14aza  
elt14mgr  
tna12mha  
elt13lma  
bas11aka  
elt13jvo  
bte13gpe  
mas14ari  
mas14jbl  

Session 5 (Lab B, 18 Dec 13:15 - 17:00)

dat14rsa  
mob12mma  
elt14akn  
elt14rer  
tfy13ma1  
ni6505ga-s  
elt14pjo  
elt14ech  
elt14csv  
mat12dst