English

 

Anmälan och Gruppindelning

Systemidentifiering, ht1 2018

namn(tid/plats)grupperstudenter
Lab 1
   Session 1 ( Mon 17/9 08:15-12:00, Lab A )3/83/8
   Session 2 ( Tue 18/9 08:15-12:00, Lab A )2/82/8
   Session 3 ( Wed 19/9 13:15-17:00, Lab A )5/85/8
   Session 4 ( Mon 24/9 13:15-17:00, Lab A )2/82/8
Lab 2
   Session 1 ( Mon 1/10 13:15-17:00, Lab A )1/81/8
   Session 2 ( Tue 2/10 08:15-12:00, Lab A )7/87/8
   Session 3 ( Wed 3/10 13:15-17:00, Lab A )4/84/8
Lab 3
   Session 2 ( Tue 16/10 08:15-12:00, Lab A )6/66/6
   Session 3 ( Wed 17/10 13:15-17:00, Lab A )6/66/6

tidigare anmälda studenter:

Session 1 (Mon 17/9 08:15-12:00, Lab A)

tna13skn  
tfy14mar  
lu7710st-s  

Session 2 (Tue 18/9 08:15-12:00, Lab A)

elt14ebo  
elt14akn  

Session 3 (Wed 19/9 13:15-17:00, Lab A)

iv1122ll-s  
bas11aka  
elt13jvo  
al7500to-s  
elt13oni  

Session 4 (Mon 24/9 13:15-17:00, Lab A)

his10eni  
elt14pjo  

Session 1 (Mon 1/10 13:15-17:00, Lab A)

elt13oni  

Session 2 (Tue 2/10 08:15-12:00, Lab A)

elt14ebo  
elt14akn  
elt14pjo  
tfy14mar  
elt13jvo  
bas11aka  
lu7710st-s  

Session 3 (Wed 3/10 13:15-17:00, Lab A)

iv1122ll-s  
al7500to-s  
tna13skn  
his10eni  

Session 2 (Tue 16/10 08:15-12:00, Lab A)

elt14akn  
elt14ebo  
his10eni  
tfy14mar  
elt14pjo  
lu7710st-s  

Session 3 (Wed 17/10 13:15-17:00, Lab A)

elt13jvo  
bas11aka  
elt13oni  
al7500to-s  
iv1122ll-s  
tna13skn