English

 

Anmälan och Gruppindelning

Prediktiv reglering, vt1 2019

namn(tid/plats)grupperstudenter
Lab 1
   FRTN15 - Lab 1 - Signup ( 8.00-12.00 - 6/2, Lab B )8/128/12
   FRTN15 - Lab 1 - Signup ( 8.00-12.00 - 7/2, Lab B )3/123/12
   FRTN15 - Lab 1 - Signup ( 8.00-12.00 - 8/2, Lab B )5/125/12
Lab 2
   FRTN15 - Lab 2 - Signup ( 8.00-12.00 - 20/2, Lab B )10/1210/12
   FRTN15 - Lab 2 - Signup ( 8.00-12.00 - 21/2, Lab B )1/121/12
   FRTN15 - Lab 2 - Signup ( 8.00-12.00 - 22/2, Lab B )8/128/12
Lab 3
   FRTN15 - Lab 3 - Signup ( 13.00-17.00 - 27/2, Lab C )12/1212/12
   FRTN15 - Lab 3 - Signup ( 8.00-12.00 - 1/3, Lab C )7/127/12

tidigare anmälda studenter:

FRTN15 - Lab 1 - Signup (8.00-12.00 - 6/2, Lab B)

ar4373ju-s  
tfy15msv  
tfy15jha  
tfy14max  
tfy14jwi  
he0275st-s  
tfy15hn1  
tpi14hpa  

FRTN15 - Lab 1 - Signup (8.00-12.00 - 7/2, Lab B)

ar1117gu-s  
ca0464sa-s  
ju8530sa  

FRTN15 - Lab 1 - Signup (8.00-12.00 - 8/2, Lab B)

ine14ami  
elt15ngu  
elt15fkr  
elt14mn1  
eko11ksa  

FRTN15 - Lab 2 - Signup (8.00-12.00 - 20/2, Lab B)

ar4373ju-s  
tfy15msv  
tfy15jha  
tfy14jwi  
tfy15hn1  
ju8530sa  
he0275st-s  
tpi14hpa  
tfy15era  
tna12mha  

FRTN15 - Lab 2 - Signup (8.00-12.00 - 21/2, Lab B)

elt14ebo  

FRTN15 - Lab 2 - Signup (8.00-12.00 - 22/2, Lab B)

ine14ami  
elt15ngu  
tfy14max  
ar1117gu-s  
ca0464sa-s  
tfy15lro  
elt15fkr  
elt14mn1  

FRTN15 - Lab 3 - Signup (13.00-17.00 - 27/2, Lab C)

tfy15msv  
tfy15jha  
tfy14max  
tfy14jwi  
ar1117gu-s  
ca0464sa-s  
tfy15hn1  
ju8530sa  
tfy15lro  
ar4373ju-s  
eko11ksa  
tfy15era  

FRTN15 - Lab 3 - Signup (8.00-12.00 - 1/3, Lab C)

ine14ami  
elt15ngu  
elt14ebo  
elt14mn1  
elt15fkr  
tpi14hpa  
he0275st-s